Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Plakias today!!! Summer is still here?

November marks the arrival of the winter, but that is only on your calendar if you are in Crete, where the sun keeps on beaming from above and the sea waiting you....
Follow the blue...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου