Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Crete: The Land of Summer!!

''There some kind of flame in Crete, let us call it soul, something that is stronger than life and death. There is pride, persistence, courage and with them something other, of no words and unpredictable, which makes you happy and afraid to be human at the same time''. These is Kazantzakis' words coming to mind as we walk around Plakias.....
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου