Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Straight from the Cretan earth...

CRETEThe metro at Syntagma offers commuters a chance to sample traditional Cretan products from February 16 through to 21. The metro’s conference hall will be filled with kiosks offering Cretan cheese, bread, honey, raki, wine, marathopites and a number of other local products served with a smile.

 CRETAN(source:protothema)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου