Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Photo of the day: calm evening by the sea..

By reaching the first days of November, the touristic season gradually fades away, and Plakias returns to its easy and relaxing winter pace....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου