Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Photo of the day..

Today at Plakias, southwest of Crete, Greece!

“The color of springtime is in the flowers, the color of winter is in the imagination.”—Terri Guillemets

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου