Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Are you ready? Welcome to Greece...

We are ready! Season 2016 welcome!
www.plakiassuites.com

Plakias Suites is a family complex of 6 apartments that fits perfectly into the natural Cretan surroundings in one of the most attractive locations in southern Crete, the bay of Plakias.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου