Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

3 Greek islands in Europe’s top 10 by TripAdvisor

TripAdvisor has rated the top 10 islands in Europe, according to its 2016 Travellers’ Choice Awards, and its list includes three Greek islands: Crete is 4th.. See here: TripAdvisor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου