Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Photo of the day: October in Crete, Greece

Best destination for a family holiday in October!

October the weather in Crete usually is hot enough to enjoy the beach.. Temperatures can vary from a low 16°C to a high 26°C with an average of 22°C. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου