Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Ginger – banana energy smoothie

 By: Λάμπρος Βακιάρος | | Liqueurs-Smoothies, Mediterranean Cooking

Creamy and sweet, this smoothie is the perfect, on-the-go energizing drink. It’s loaded with nutrients and is beyond delicious. Add your favorite superfood if you wish.

Serves: 2 Prep. time: 15′ Ready in: 15′

Ingredients
2 medium ripe bananas
1 small red apple
1 small piece fresh ginger, grated
1 cup fresh orange juice
½ cup almond milk
ice

Method
Step 1
Peel fruit and cut in pieces.

Step 2
Whizz all ingredients with some ice in your blender until smooth.

Step 3
Serve with extra ice if you wish.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου