Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Photo of the Day: February and 28C in Plakias, Crete!

Plakias, is a small fishing village and produces wonderful sunsets, like this.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου