Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

We Love what we Do..

Plakias Suites is a family complex of 6 apartments that fits perfectly into the natural Cretan surroundings in one of the most attractive locations in southern Crete, the bay of Plakias.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου